مقالات

گرانروی یا ویسکوزیته چیست؟

انواع ویسکوزیته ها

گرانروی یا ویسکوزیته

ویسکوزیته اندازه گیری اصطکاک داخلی یا مقاومت در برابر جریان سیال است و زمانی رخ می دهد که بین لایه های سیال حرکت نسبی وجود داشته باشد.

به طور کلی ویسکوزیته معیار مقاومت سیال در برابر جریان است. واحد متریک کلی ویسکوزیته مطلق تعادل است که نیرویی است که برای حرکت موازی یک سانتی متر مربع از یک سطح بر روی سطح دیگر با سرعت 1 سانتی متر لازم است. در هر ثانیه تعریف می شود که سطوح توسط یک لایه سیال به ضخامت یک سانتی متر از هم جدا می شوند. برای سهولت استفاده از سانتی پویز (cp) یعنی یک صدم پویز استفاده می شود.

1) حجم ظرف محلول: هرچه ظرف محلول بزرگتر باشد بهتر است.

۲) غوطه ور شدن پین: هنگام غوطه ور شدن پین توجه داشته باشید که هیچ حباب هوا در پین وجود نداشته باشد.

3) انتخاب نوع پین: انتخاب نوع پین که بتواند بیشترین داده را به دست آورد ضروری است.

4) اثرات دما: دما بر ویسکوزیته محلول و غلظت آن تأثیر می گذارد.

5) عدد با دما تغییر می کند: اگر سیال وابسته به زمان باشد. تغییرات در اعداد خوانده شده ممکن است در طول زمان مشاهده شود، اما در نهایت اعداد ثابت خواهند شد.

 

ویسکوزیته           ویسکوزیته آب

چگونه ویسکوزیته را اندازه گیری کنیم؟

سیال ماده ای است که می تواند جریان داشته باشد که در علم مکانیک سیالات به این صورت تعریف شده است. سیال به طور مداوم در برابر تنش برشی تغییر شکل می دهد. به عبارت دیگر بدنه جامد در برابر تنش برشی اعمال شده از نظر تغییر شکل قوی و پایدار است. باعث تغییراتی در جسم جامد می شود و تفاوت مایع و جامد یکسان است. در ادامه مطلبی از تاثیر خواص سیال بر عملکرد پمپ گریز از مرکز را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

هرگاه سیال تحت تنش برشی قرار گیرد، به طور مداوم جابجا شده و تغییر شکل می دهد. با بررسی دقیق تر به یک تقسیم بندی کلی در مورد سیالات می رسیم که از نظر واکنش در برابر تغییرات نیروهای وارده به دو گروه مایعات و گازها تقسیم می شوند که تفاوت واکنش های این دو در پدیده ای به نام قدرت چسبندگی نهفته است.

این نیرو در مایعات بسیار بیشتر از گازها است و باید توجه داشت که مایعات با محیطی که در آن گردش می کنند تماس دارند، اما گازها این امکان را ندارند که منشأ بسیاری از تفاوت های دیگر است، مثلاً در مایعات، با افزایش دما، ویسکوزیته افزایش می یابد، کاهش می یابد، اما ویسکوزیته در گازها نیز با افزایش دما افزایش می یابد.

ویسکوزیته یک مقیاس عددی است که مقاومت سیال در برابر جریان و ضریب چسبندگی ذرات آن را بیان می کند. هر چه سیال ویسکوزتر باشد، ویژگی های سیال آن کمتر می شود.

اثرات سیال ویسکوز نسبت به آب در کارکرد پمپ

  • دبی بالاتر در دلتا تی و هد ثابت
  • افت استاتیکی بیشتر در دبی ثابت
  • کاهش راندمان پمپ
  • افزایش مصرف پمپ

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید