پمپ تزریق

پمپ اندازه گیری همانطور که از نامش پیداست برای تعیین مقدار سیال عبوری از آن استفاده می شود. از پمپ های اندازه گیری در صنایعی استفاده می شود که نیاز است مقدار مشخصی مایع به سیال پایه اضافه شود. به عنوان مثال در کلرزنی از پمپ اندازه گیری برای اندازه گیری و کنترل میزان کلر ورودی به آب استفاده می شود. دوزینگ پمپ دارای مدل ها و کاربردهای مختلفی می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

پمپ اندازه گیری یا به عبارت دیگر دوزینگ پمپ پمپی است که مقدار معینی (دوز مشخص) مایع را پمپاژ می کند. بنابراین در سیستم های دوزینگ دبی و فشار پمپ از پارامترهای مهم می باشد و به همین دلیل تمامی پمپ های دوزینگ دارای دبی قابل تنظیم می باشند. یکی از شاخص هایی که پمپ اندازه گیری را از پمپ های مشابه متمایز می کند، قابلیت تغییر مسیر متناوب است. در تمام پمپ های اندازه گیری می توان دبی را با تغییر کورس تغییر داد.

انواع دوزینگ پمپ سلونوئیدی

نمایش 1–12 از 270 نتیجه