پمپ آب خانگی

آب و هوای ما خیلی سریع در حال تغییر است. آب مایه حیات است و بدون آن نمی توانید زنده بمانید. به دلیل تغییرات آب و هوایی، بسیاری از کشورها با کمبود آب مواجه هستند. کشورها مخازن و سدهایی برای ذخیره آب دارند، اما این تنها آب موجود برای زندگی نیست. آب های زیرزمینی یکی دیگر از منابع آب است که اهمیت زیادی پیدا می کند. ما از پمپ های آب برای جمع آوری آب از زمین استفاده می کنیم تا بتوانیم از آن برای شرب، کشاورزی و مصارف خانگی استفاده کنیم.

پمپ آب دو نوع اصلی دارد که پمپ آب خانگی و کشاورزی است. این دو نوع بیشتر به دسته‌هایی تقسیم می‌شوند: اینها بیشتر برای تامین گلخانه‌های ما در نظر گرفته شده‌اند. این نوع خیلی قوی نیست زیرا برای تامین آب خانه به انرژی زیادی نیاز نداریم. از طرفی پمپ های کشاورزی بسیار قدرتمند و منبع اصلی آبیاری در مناطق روستایی هستند. کاربرد اصلی این نوع آبیاری زمین های کشاورزی است.

نمایش 1–12 از 24 نتیجه

پمپ آب خانگی لئو Leo AKSM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ آب خانگی لئو Leo APSM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ آب خانگی لئو LEO LBM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ آب خانگی لئو LEO LKSM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ آب خانگی لئو LEO XKM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ آب خانگی لئو LEO XQM

پمپ محیطی لئو  چین LEO قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت عالی

پمپ خانگی پنتاکس Pentax CAB

پمپ خانگی پنتاکس Pentax ایتالیا قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت بسیار عالی

پمپ خانگی پنتاکس Pentax PM

پمپ خانگی پنتاکس Pentax ایتالیا قیمت مناسب ضمانت اصالت کالا کیفیت بسیار عالی