ممبران تصفیه آب جهت تصفیه آب های آشامیدنی و حذف انگل ها و میکروب های آب و همچنین فلزات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. ممبران ها از ورقه های بسیار نازکی تشکیل شده اند که به صورت نیمه تراوا می باشند . فیلترهای ممبران به کار رفته در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس دارای کوچکترین منافذ هستند.

دسته بندی ممبران هی تصفیه آب

  • مایکرو فیلتراسیون

این ممبران ها دارای ۱/۰  میکرون می باشد. این ممبران ها از قطر ۰۵/۰ تا ۵  میکرون تشکلی شده است که می توانند به راحتی  میکروب ها ، انگل ها و ویروس ها را از آب حدف کند. ممبران اولترا فیلتراسیون نتایج بهتری را نسبت به فیلتر UV یا فرابنفش رقم می زند

  • نانو فیلتراسیون

ممبران های تصفیه آب فیلتراسیون دارای قطر ۰۰۱/۰  میکرو ن هستند که از ۰۱/۰ ت ۰۰۸/۰ متغییر است. این مدل ممبران از مولکول های نمک بزرگتر است . ممبران فیلتراسیون کاربرد در زمینه از بین بردن  فلزات سنگین مانند آرسنیک و کادمیوم می باشند.

  • اولترا فیلتراسیون

ممبران اولترا فیلتراسیون دارای قطر ۰۲/۰ میکرون است که معمولا اندازه آن ها بین ز ۰۰۱/۰ تا ۰۵/۰  می باشد. این فیلتر برای از بین بردن وبروس، انگل ها می باشد. نتایج بهتری را نسبت به فیلتر UV یا فرابنفش رقم می زند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه