دوزینگ پمپ پریستالتیک

از انواع پمپ هایی است که به عنوان پمپ جابه جایی مثبت استفاده می شود. این پمپ دارای یک لوله قابل انعطاف است که با حرکت های دورانی چرخ دنده ها را وادار به حرکت می کند.

دوزینگ پمپ های پریستالتیک در پلایشگاه ها و حوزه های صنعتی به کار می رود. این پمپ مقدار مشخصی از اسید ها و سیال ها را که جزء دسته مواد شیمیایی هستند با مقدار مشخص پمپاژ می کنند.

 دوزینگ پمپ پریستالتیک می تواند سیال را از نقطه ای به نقطه ای منتقل کند. این پمپ مناسب برای پمپاژ مواد خورنده و شیمیایی است و هنگام انتقال مایع پالسی ندارد و به صورت پیوسته جا به جا می کند.

این پمپ ها از ارزان ترین دوزینگ پمپ ها به شمار می روند و مجهز به یک شلنگ یا لوله انعطاف پذیر است که برای مقاومت در سایش بسیار بالاست.

به بیان ساده، عملکرد دوز یک دوزینگ پمپ پریستالتیک را می توان وابسته به حرکت دیافراگم در هد پمپ در نظر گرفت. غشا باعث حرکت رفت و برگشتی سیال می شود. مهمترین قسمت در این نوع پمپ ها غلتک های مجاور لوله می باشد. این غلتک ها جریان را در داخل شیلنگ ایجاد می کنند و مایع را از طریق آنها پمپ می کنند.

نمایش یک نتیجه