مشاهده همه 2 نتیجه

کربن اکتیو پودری جاکوبی AquaSorb bp2

کربن اکتیو پودری جاکوبی AquaSorbTM BP2 کربن اکتیو پودری جاکوبی AquaSorbTM BP2 یک کربن فعال پودری با فعالیت متوسط ​​است.