نمایش یک نتیجه

کربن فعال جاکوبی گرانولی سوئد 1000 AquaSorb

کربن اکتیو یا ذغال فعال یا ذغال اکتیو برند جاکوبی سوئد مدل 1000 با صورت گرانول در مش های استاندارد. پایه ذغال سنگ Coal Base تضمین اصالت کالا