نمایش یک نتیجه

دوزینگ پمپ سلونوئیدی آیریک MDS-MS

مشخصات دوزینگ پمپ های سلونوئیدی آیریک MDS-MS دارای هد PP(هد های قابل سفارش PVC ,PVDF) جنس دیافراگم از نوع PTFE